baldanders

Základní linie výzkumu zahrnuje následující tři oblasti analytické filosofie:

  • filosofie jazyka a mysli (teorie relevance; Vít Gvoždiak; problém vědomí, jeho materiální základ, fenomenální vlastnosti, konstituce a identifikace myšlenkových obsahů, teorie emocí, teorie intencionality; T. Marvan, B. Bantegnie).

  • filosofie vědy (pojmový a metodologický aparát přírodních věd, funkce metateoretických pojmů jako vysvětlení, potvrzení, model apod. spor realismus - instrumentalismus, problém demarkace, teorie pravděpodobnosti a její aplikace, filosofické problémy humanitních a společenských věd, filosofie biologie, medicíny a imunologie; V. Havlík, T. Childers, L. Kvasz, Z. Parusniková, M. Zach)

  • analytická estetika (teorie beletrie, filozofie literatury, filozofie výtvarného umění, metodologie dějin umění, disentní postoje k umění; T. Koblížek, P. Koťátko, V. Gvoždiak)

Kromě toho členové oddělení provádějí výzkum v oblasti analytické metafyziky, epistemologie, etiky a dějin filozofie.

Vedle kolektivních a individuálních publikačních výsledků se podílejí na organizaci pravidelných mezinárodních a mezioborových setkání (viz Publikace a Akce).

Charakteristiku jednotlivých výzkumných projektů a jejich výsledků naleznete na stránkách členů oddělení.