baldanders

Výzkumné projekty oddělení se opírají o dlouhodobou spolupráci s řadou mezinárodních center. Výsledkem této spolupráce jsou společné publikace, pořádání mezinárodních konferencí a workshopů, uzavřené dohody o spolupráci a příprava společných projektů.

Partnerské instituce a sítě:

Philosophy of Language and Mind (PLM) Network

East European Network for Philosophy of Science (EENPS)

Department of Philosophy, University of Valencia

Department of Analytic Philosophy, Filozofický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava

Katedra filosofie, Otto von Guericke Universitaet Magdeburg