baldanders

Hlavním úkolem oddělení je dlouhodobě založená badatelská práce v klíčových oblastech analytické filosofie. Základní kritéria jejího hodnocení jsou odvozena z nároků, která tento směr klade na filosofické myšlení: maximální explicitnost a přesnost formulací; zřetelná (a tedy kontrolovatelná) struktura argumentace, která umožňuje racionální diskusi; s tím související neustálá kritická reflexe jazykové a logicko-metodologické stránky filosofické práce. Respekt k hodnotám, které tento proud přinesl do současné filosofie, neznamená ignorování jiných způsobů filosofického uvažování ani obcházení zásady, že vážně míněná filosofická práce musí být založena na důkladné historicko-filosofické reflexi.

 

 

News / aktuality

frederique-de-vignemont-mind-body-and-bodily-awareness

9.11.2023 - Mind, Body, and Bodily Awareness. Workshop with Frédérique de Vignemont

 …

kriegleger

12.10.2023 - Moritz Kriegleder: 'Towards a free energy model of phenomenal consciousness'

 …

vit-gvozdiak-vladimir-havlik-institute-of-philosophy-cas-generativni-ai-vyznam-a-velke-jazykove-modely

21.9.2023 - Vít Gvoždiak & Vladimír Havlík (Institute of Philosophy, CAS): Generativní AI, význam a velké jazykové modely

 …

trattenbach-picha

11.5.2023 - Marek Picha: ’The Generality of Generality Problem’

 …

trattenbach-zeman

13.4.2023 - Dan Zeman: ‘A Polysemy View of Slurs and of Other Evaluative Expressions’

 …