baldanders

Hlavním úkolem oddělení je dlouhodobě založená badatelská práce v klíčových oblastech analytické filosofie. Základní kritéria jejího hodnocení jsou odvozena z nároků, která tento směr klade na filosofické myšlení: maximální explicitnost a přesnost formulací; zřetelná (a tedy kontrolovatelná) struktura argumentace, která umožňuje racionální diskusi; s tím související neustálá kritická reflexe jazykové a logicko-metodologické stránky filosofické práce. Respekt k hodnotám, které tento proud přinesl do současné filosofie, neznamená ignorování jiných způsobů filosofického uvažování ani obcházení zásady, že vážně míněná filosofická práce musí být založena na důkladné historicko-filosofické reflexi.

 

 

News / aktuality

stegenga

6.5.2024 - Jacob Stegenga (University of Cambridge), Judging Science

 …

parusnikova

11.4.2024 - Zuzana Parusniková (OAF FLÚ), The Case of Ignaz Semmelweis Revisited: A Plea for Po…

zajac

7.3.2024 - Maciej Zając (Polish Academy of Sciences): Autonomous Weapons – Ethical Issues, Ethica…

koren

8.2.2024 - Laco Koreň (UHK), Kultúrna inteligencia a antropologická diferencia

 …

jakub-mihalik

18.12.2023 - Jakub Mihálik: Consciousness & the Meta-Problem of Acquaintance

 …

frederique-de-vignemont-mind-body-and-bodily-awareness

9.11.2023 - Mind, Body, and Bodily Awareness. Workshop with Frédérique de Vignemont

 …