Research programme

baldanders

At present, the basic line of research covers the following areas of analytic philosophy:

 • philosophy of language (in particular the theory of meaning, reference, speech acts, the transformations of the language of science and their role in the development of disciplines like mathematics and physics; functions of language in fiction and fictional discourse; V. Gvoždiak, T. Koblížek, P. Koťátko, L. Kvasz)
 • philosophy of mind (the problem of consciousness, its material foundation, its phenomenal properties, the constitution and identification of the thought contents, theory of emotions, theory of intentionality; T. Hříbek, J. Hvorecký, T. Marvan)
 • analytical metaphysics (the problem of personal identity, emergence and constitution of mental states, the realism versus antirealism dispute, philosophy of time and space; V. Havlík, T. Hříbek, P. Koťátko, L. Kvasz, T. Marvan, M. Zach)
 • philosophy of science (the conceptual and methodological apparatus of natural sciences, functions of metatheoretical concepts like explanation, confirmation, model etc., the realism – instrumentalism dispute, the problem od demarcation,
 • theory of probability and its aplications, philosophical problems of humanities and social sciences; V. Havlík, T. Hříbek, T. Childers, L. Kvasz, Z. Parusniková, M. Zach)
 • epistemology (the theory of scientific rationality, evolutionary epistemology, formal epistemology; V. Havlík, T. Hříbek, T. Childers, L. Kvasz, Z. Parusniková, M. Zach)
 • ethics (in particular evolutionary ethics, metaethics, applied ethics.; T. Hříbek, J. Hvorecký)
 • aesthetics (theory of fiction, philosophy of literature, philosophy of fine arts, methodology of the history of art; T. Hříbek, T. Koblížek, P. Koťátko)
 • philosophy of religion (in particular the relation between religion and scientific rationality; T. Hříbek, L. Kvasz)
 • history of philosophy (analytical approach to interpretation of great thinkers of the past, e.g. D. Hume, R. Descartes, I. Kant, G. W. F. Hegel and E. Husserl; T. Koblížek, P. Koťátko, L. Kvasz, Z. Parusniková)
baldanders

On this basis, the members of the team implement four research programmes supported by grants and long-term international cooperation. Besides collective and individual publication results, they involve organization of regular international and interdisciplinary meetings.

 • Philosophical and methodological problems of contemporary science: an interdisciplinary based project focusing on current tendencies in scientific thought and on the dominant topics of philosophical and methodological debates in this field, like the problem of reductionism, naturalism, the relation between metaphysical presumptions and epistemological principles in the foundations of scientific theories, the problem of demarcation and the rationality of science, the role of the principle of parsimony in the choice between alternative theories etc. (V. Havlík, T. Hříbek, J. Hvorecký, T. Childers, L. Kvasz, T. Marvan, Z. Parusniková, M. Zach); - the regular international and interdisciplinary platform for discussions: Ernst Mach Workshops.
 • Theory of interpretation: an interdisciplinary project located on the intersection between philosophy of language, linguistics, semiotics, theory of fiction, literary theory and aesthetics, focusing on the interpretation of utterances in everyday communication, of literary texts and of visual art (V. Gvoždiak, T. Hříbek. T. Koblížek, P. Koťátko); - regular international and interdisciplinary platforms for discussions: Prague Interpretation Colloquia and Atelier linguistique de Prague.
 • Contemporary theories of consciousness: an interdisciplinary project located on the intersection between philosophy of mind, cognitive science, psychology and neuroscience, focusing on current discussions about the nature of consciousness, its phenomenality, its material basis etc. (T. Hříbek, J. Hvorecký, T. Marvan); - a bilateral project with The Polish Academy of Sciences: Naturalistic Approaches to Content and Consciousness (2017-2019).
 • Formal epistemology: an international project implemented by The Center for formal epistemology, founded by L. Kvasz in 2017.
baldanders
 • Badatelské a vědeckoorganizační záměry oddělení jsou podloženy dlouhodobou spoluprací se zahraničními pracovišti, která vyústila ve společných publikacích, v pořádání mezinárodních konferencí, v uzavřených dohodách o spolupráci a v přípravě společných projektů. Mezioborový charakter výzkumu je podpořen účastí oddělení ve Strategii AV 21: členové oddělení koordinují jeden z výzkumných programů Strategie (Formy a funkce komunikace - za účasti 15 akademických ústavů) a tři výzkumná témata. Program badatelské i vědeckoorganizační činnosti oddělení počítá s dalším rozšířením její mezinárodní a mezioborové báze. Totéž se týká dialogu analytické a kontinentální filosofie: složení oddělení, způsob koncipování výzkumných projektů i řada dosavadních výstupů směřuje k překonávání komunikačních bariér mezi oběma proudy. Ladislav Kvasz a jeho mezinárodní badatelský tým realizují v rámci oddělení dlouhodobý projekt Formální epistemologie - budoucí syntéza podpořený Akademickou prémií.

Charakteristiku individuálních badatelských projektů a jejich výsledků lze najít na stránkách členů oddělení.